• be
 • Nederlands

Translators Platform

Particulieren

 • Vertalingen
  1. Algemene vertalingen: brieven, artikels
  2. Beëdigde vertalingen: geboorteaktes, huwelijksaktes, diploma’s, cv’s
  3. Academische vertalingen: eindwerken, papers, lezingen
 • Tolken
  1. Tolken in scholen, ziekenhuizen, bemiddelingsdiensten, bij advocaten, notarissen
  2. Beëdigd tolken: op rechtbanken, huwelijken
 • Taal
  1. Taaltrainingen voor kinderen en volwassenen in Engels, Spaans, Portugees en Nederlands als vreemde taal.
  2. Bijlessen voor kinderen en jongeren in Engels, Frans en Nederlands als moedertaal.

TAGS

handleidingen bijsluiters websites Russisch bedrijfsstatuten Oekraïens catalogi folders brochures Engels jaarrekening geboorteakte overlijdensakte huwelijksakte diploma Frans echtscheidingsakte adoptie vonnissen medische attesten Portugees rijbewijs thesis cv volmacht attest van gezinssamenstelling Spaans

Bedrijven

 • Vertalingen
  1. Bedrijfscommunicatie en marketingmateriaal: websites, folders, catalogi
  2. Technische vertalingen: handleidingen, technische fiches
  3. Medische en wetenschappelijke vertalingen: bijsluiters, verslagen, medische attesten
  4. Academische vertalingen: onderzoeksverslagen, lezingen
  5. Beëdigde en/of gelegaliseerde vertalingen: bedrijfsstatuten, contracten, jaarverslagen
 • Tolken
  1. Consecutief tolken bij onderhandelingen, opleidingen en conferenties in bedrijven.
 • Transcripties
  1. Audiobestanden, zoals vergaderingen, lezingen en interviews, zetten we om in teksten. Daarna bewerken we de teksten zodat die persklaar zijn. Eventueel kunnen die daarna naar de taal van uw keuze vertaald worden.
 • Bedrijfspresentaties
  1. Wij stellen uw bedrijf overtuigend en duidelijk voor in een vreemde taal van uw keuze. Met behulp van een aantrekkelijke presentatie geven wij uw boodschap direct weer.
 • Taal
  1. Taaltrainingen voor volwassenen op de werkvloer of thuis in Engels, Frans, Spaans en Portugees.

Enkele woorden uitgelegd...

[beëdigde, gelegaliseerde vertalingen]
Een beëdigde vertaler plaatst zijn handtekening en stempel op de vertaling. Op die manier verklaart hij dat de inhoud van zijn vertaling volledig overeenkomt met de oorspronkelijke tekst. Bij een gelegaliseerde vertaling controleert de griffier van de rechtbank van eerste aanleg (REA) de echtheid van de handtekening van de beëdigde vertaler. Bij de REA van Kortrijk duurt het een dag om de handtekening van de vertaler te laten legaliseren. Voor de legalisatie rekenen vertalers een forfaitair bedrag aan.

[apostille]
Een apostille wordt geplaatst op documenten die in het buitenland gebruikt worden. De documenten worden daarbij door een beëdigd vertaler vertaald en beëdigd. Daarna legaliseert de rechtbank de handtekening van de vertaler. De handtekening wordt achtereenvolgens op het Ministerie van Justitie en/of het Ministerie van Buitenlandse Zaken gelegaliseerd. Er wordt ook vaak om een handtekening van de ambassade en de Vlaamse of de Franstalige Gemeenschap gevraagd. Voor meer inlichtingen kan u de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken raadplegen op www.diplomatie.be.

[gesubisidieerde vertalingen voor KMO’s]
Voor de vertaling van bedrijfs- en productinformatie in andere talen dan het Nederlands kan u subsidies bij FIT (Flanders Investment & Trade) aanvragen. Meer informatie en voorwaarden vindt u op www.flanderstrade.be.

Lidia Sozonova

Algemene (beëdigde) teksten
Gespecialiseerde (beëdigde) teksten
Tekstredactie
Consecutief tolken

Nederlands | Spaans | Russisch | Oekraïens

lidia@translatorsplatform.com bekijk volledig profiel

Lucia Lazo

Algemene teksten
Gespecialiseerde teksten
Tekstredactie
Consecutief tolken

Nederlands | Spaans | Portugees | Engels

lucia@translatorsplatform.com bekijk volledig profiel

Tanja Van Dooren

Algemene (beëdigde) teksten
Gespecialiseerde (beëdigde) teksten
Tekstredactie
Consecutief tolken

Nederlands | Spaans | Engels | Frans | Portugees

tanja@translatorsplatform.com bekijk volledig profiel